Цветомир Джерманов – архитект

Монументът „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ трябва да бъде запазен.

1. Монументът е неразделна част от пространството на комплекса на НДК. Те са едно цяло и трябва да продължат да действат като едно цяло. Структурата на „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ е основен, пространствообразуващ елемент от към северната страна на парк, а също така и балансиращ елемент в композицията, наложена от масивността и статичността на сградата на НДК, със своят динамичен характер и вертикална насоченост.

2. Монументът е произведение на изкуството, което може да се причисли към течението „деконструктивизъм“, което се заражда 80 години на 20в. и се утвръждава с изложбата “Deconstructivist Architecture” състояла се в МоМА, Ню Йорк, през 1988 – 7 години след издигането на монумента. Образът на паметника е изпреварил времето си и изразява нов поглед върху създаването на монумент, нехарактерен за тогавашния тоталитарен строй.

2.1. Като произведение на изкуството, Монументът има единственото задължение и то е … ДА НИ ВЪЗДЕЙСТВА, а това прави със сигурност (добри/лоши емоции, няма значение – важното е, че те кара да се замислиш и не те остава безучастен)

3.Монументът носи името „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ и къде по-добро място, за неговото случване от площад „БЪЛГАРИЯ“.

3.1.Монументът трябва да остане и заради неговата символика

КНЯЗ Борис I и св.св. Кирил и Методи – хората дарили ни с най-ценното за нашата нация – българската писменост

ПИЕТА – за уважението към семейство и загиналите

СЪЗДАТЕЛЯТ – за хората, които създават и надграждат България

4. Монументът е създаден в епохата на социализма и като част от комплекса НДК, той е сред обектите, попадащ в програмата ATRIUM – културен маршрут на архитектурното и градоустройствено наследство от тоталитарните режими в Източна Европа и Италия. (иска ли ни се или не, този период се е случил и това е нашето наследство и трябва да се научим да се живеем с него)

5. Недопустимо е в 21ви век да се рушат произведения на изкуството, да не говорим за такива с национален статут.

5.1. Не трябва да се търси поправяне на грешка от миналото, със повтарянето на същата тази грешка!

5.2. Паметниците НЕ се саморазрушават – има хора, които не си вършат работата и не ги поддържат. Няма материали обект, който с годините да не старее и да няма нужда от грижи.

6. Монументът трябва да остане, за да покаже, че сме надмогнали демоните си от предишната епоха и може да подкрепим запазването, развиването и надграждането на нашето МАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО, а не способността ни да разрушаваме (примерът с Мавзолея – 17 годни по-късно, на неговото място „ИМА“ НИЩО, само дупка в градската тъкан на София)

7. Идеята за „пренасяне“ на Монумента е напълно НЕСЪСТОЯТЕЛНА и икономически НЕОБОСНОВАНА.

Няма как:

А. Демонтаж на фигурите и тяхното транспортиране до Южния парк.

Б. Урегулиране на новата ситуация

В. Проектирането на новата структура и околното пространство, както и тяхното създаване

Г. Разрушаване на бетонова и стоманена структура и извозване на остатъчните материали.

Д. Запълване на изкопа

Е. Препроектиране на новополученото пространство.

Да излезе по-евтино на гражданите на СОФИЯ от:

А. Изпълнение на проект на проф. В. Старчев за реконструиране на монумента „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“