Съюз на Архитектите в България

С настоящото отворено писмо Редакционният съвет на списание Архитектура и ръководството на Съюзът на архитектите в България се обявяват категорично против взетото решение № 842 от заседание №73 на СОС/18.12.14 по т. 42, обявено на 23.12.2014за демонтиране и преместване на паметника „1300 години България“.
Оценяваме „1300 години България“ като творба с непреходни качества в пластично и компизиционно отношение. С модерния и драматичен прочит на поставената задача паметникът е революция в скулптурата за времето си. Той е неделима композиционна част от ансамбъла на НДК. Идеята му за триединство и време „минало, настояще и бъдеще“ се чете ясно в трите спираловидно обвързани тела и трите основни подхода насочени към ул. Фритьоф Нансен, ул. Витошка и НДК. Контекстуалната обвързаноста на творбата с конкретното място е неоспорима. От тук идва и нашето силно негодувание към взетото решение той да бъде преместен в една чужда за него среда, където непременно ще загуби своите пластични достойнства, ще загуби дълбоко закодираните послания и вероятно ще провокира нови спорове относно естетиката си.
Категорично вярваме, че паметникът не може и не трябва да се разглежда като политически обвързана творба. Неговият замисъл и смисъл са дълбоко исторически, общобългарски и непреходни. Той трябва да се разграничи от злободневните популистки забележки и да се кометира изключително в контекста на пластичните си достойнства.
Разбираме и смятаме, че негативното отношение на гражданите е до голяма степен породено от непристойния вид, в който се намира паметникът днес, в следствие на неговото неподържане отСтолична Община през годините. Считаме за неморално авторът и творбата му да понасят негативите от апатичното и немърливото отношение на общината.
Не на последно място считаме взетото от Столичния Общински Съвет решение за грубо нарушаване на авторското право на проф. Валентин Старчев. Намираме за редно и законносъбразно да се даде право на автора да предложи свой нов прочит на творбата, който да бъде оценен от обективно и компетентно жури преди да се предприемат драстични мерки, които ще нарушат вида и цялостта на паметника.

Апелираме членовете на Столичния Общиснки Съвет да преразгледат взетото решение и да преосмислят отношението към тази значима за българското изкуство и архитектура творба.

арх. Георги Бакалов
председател на УС на САБ

доц.д-р арх. Мария Давчева
главен редактор на сп. Архитектура
и.д.ръководител сектор Архитектура, ИИИзк-БАН

арх. Борислава Манолова
зам.гл.редактор на сп. Архитектура

13.01.2015
София

отворено писмо САБ