д-р Мария Василева – изкуствовед, Главен куратор на Софийска градска художествена галерия

Протестът ми срещу разрушаването на паметника „1300 години България“ е протест срещу разрухата в културата, последователно прокарвана през последните 25 години. Отношението към паметника символизира именно изоставената на произвола култура, изхвърлена зад борда на държавния кораб и тотално пренебрегната. Не мога да толерирам подобен разпад. Държава, която не се грижи за паметниците си, независимо от историческата им принадлежност и настроенията на момента, показва липса на собствено самоуважение и дава пример за грабеж и незачитане на законите.