Камара на Архитектите в България

Камарата на архитектите в България (КАБ) подкрепя сигнала за културно наследство, иницииран от БНК на ИКОМОС за паметника ..1300 години България” в София.

Камарата следи отблизо всички строителни инициативи в столицата София, особено тези, свързани с нейните централни и представителни части. Една от тях е за архитектурния и градоустройствен комплекс на Националния дворец на културата, който е сред най- значимите намеси в градската среда в столицата ни. Паметникът “1300 години България” е неразделна част от комплекса и съдбата му се отразява на целия синтез, създаден там. Дълбоко сме загрижени от протичащите процеси на незачитане на авторско право, на професионалното мнение на архитектурни и художествени гилдии, както и от напълно разрушителното противопоставяне на един монументален знак на друг.

Камарата на архитектите в България апелира за подкрепата на Международния комитет на ИКОМОС за наследството на 20-ти век и на ИКОМОС International, за да се избегнат всякакви неблагоприятни последици за самия паметник и за неговата среда.

С уважение:

Арх. Владимир Дамянов Председател на КАБ