Институт за Изследване на Изкуството – БАН

Уважаеми дами и господа,
Обръщам се към Вас по повод Мемориален паметник „1300 години България” в София, който от гледна точка на изкуствоведа е освен артефакт и историческата и културна ценност. На 18.12.2014 г. е взето решение от СОС за премахване на паметника и поставянето на друг. Без да отричам необходимостта от поставянето на който и да било паметник, свързан с историята на България (това е част от етимологията на думата- „памет”) и без да оспорвам неправомерността на взетото решение бих искал като интелектуалец, завършил история на изкуството след 1989 г. и най-вече в качеството си на директор на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките да изразя своето категорично несъгласие както с взетото решение, така и с проявеното неуважение към автора на творбата проф. Валентин Старчев.
Монументът „1300 години България” е общонационална ценност, създадена за да увековечи една достолепна годишнина чрез изразните средства на 80-те години на ХХ в.
Това е модерна за времето си творба, олицетворяваща триединството на времевия континуум (минало, настояще, бъдеще) и символ на нашата идентичност. Политизирането й днес е нелепо, тъй като самото честване на 1300 години от създаването на българската държава беше твърде неудобна за СССР инициатива.
Недопустимо е вземането на решения за разрушаване на нещо толкова знаково за българската култура и изкуство от края на миналото столетие на фона на единодушната позиция на специалистите в областта и без съгласието на автора.
Смятам за етично и редно да се предостави възможността на проф. В. Старчев да внесе предложение за ревитализация на неговата творба. Желателно е решенията и предложенията да се вземат от компетентни лица с ценз и опит в изкуството.
Като представител на една институция с 67-годишна история, обвързана с изкуството и културата и тяхното безпристрастно оценяване, призовавам към разумни решения, в които не присъства разрушаване, а съзидание, както уважение към паметта, историята и идентичността ни. Унищожаването на артефакт с административно решение пред очите на неговия автор би било равносилно на убийството на карикатуристите в Париж на 07.01.2015 г.
Ще сторя всичко по силите и възможностите си на директор на Института за изследване на изкуствата и като личност, отговорна за вземането на решения днес, но с последствия в бъдещето, да опазя творбата „1300 години България”, с цялото уважение, което заслужава тя и нейния автор.

С почит и загриженост,

доц. д-р Емануел Мутафов,
Директор ИИИзк-БАН
13.01.2015
София