Владимир Михайлов – преподавател, музикант

Паметникът трябва да бъде запазен, поради причината, по която е построен – да продължи да напомня на обществото, че държавата ни е на повече от 1300 години. Също важен е въпросът кой и как взима решения от обществено значение – в тях трябва да вземат участие съответните гилдии, граждански организации и администрация!