(Bulgarian) ст. н. с. инж. Румен Младжов – заместник-началник на строежа на сградата на НДК