(Bulgarian) Проф. Десислава Минчева (Член на ИБ и УС на СБХ, зав. международна дейност и PR към СБХ), вече бивш член на Творческия съвет към СО