(Bulgarian) д-р Мария Василева – изкуствовед, Главен куратор на Софийска градска художествена галерия