(Bulgarian) Любен Генов – Председател на Съюза на Българските Художници