(Bulgarian) Владимир Михайлов – преподавател, музикант